قوانین و مقررات

- حق استفاده از امکانات ویژه نرم افزار دادحساب در قالب خریداری اشتراک دوره ای امکانپذیر خواهد بود.

- اشتراک های فروخته شده تنها برای یک شخص و همزمان بر روی یک دستگاه قابل استفاده خواهد بود.

- مجموعه دادحساب از طریق راههای ارتباطی پیش بینی شده و در حد مقدورات خود را موظف به پشتیبانی و پاسخگویی به سوالات کاربران می داند.

- امکان استفاده از همه بروزرسانی های ارایه شده در مدت اشتراک دوره ای بدون پرداخت هزینه مجدد برای کاربر فراهم خواهد بود.

- دادحساب حق افزایش، کاهش یا هر گونه تغییر در امکانات نرم افزار را در جهت ارایه داده های دقیق تر، جلوگیری از ارایه داده های اشتباه و یا ارایه تجربه کاربری بهتر را برای خود محفوظ می داند.

- مهلت آزمایشی استفاده از نرم افزار به کاربر اجازه می دهد قبل از پرداخت نهایی قابلیت های فنی و علمی نرم افزار را مورد آزمایش قرار دهد. بدیهی است پس از انقضای این مدت و خرید اشتراک ادعای عدم رضایت از عملکرد نرم افزار مورد پذیرش نمی باشد.

نرم افزار دادحساب را بر روی تلفن همراه از دست ندهید!

bazaar logo
download logo
sibapp logo