وبلاگ

هزینه دادرسی یا تعرفه خدمات قضایی به چه معناست؟

هزینه دادرسی را بهتر بشناسیم

۱۳۹۷/۵/۱

هزینه های دادرسی که از آن به عنوان تعرفه خدمات قضایی نیز یاد می شود هزینه هایی است که در بسیاری از نظام های حقوقی جهت استماع دعاوی توسط دولت دریافت می شود و از آن بعنوان عامل بازدارنده طرح دعاوی واهی توسط اشخاص نیز یاد گردیده است. ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقرر می دارد : «هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص‌ ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همان است که در ماده (۳) قانون وصول برخی از‌ درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب ۱۳۷۳ - و یا سایر قوانین تعیین شده است که به ‌صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه‌ به‌ حساب خزانه پرداخت می‌ گردد.». اگر چه پرداخت هزینه دادرسی به عهده خواهان می باشد ولی چنانچه در دعوا پیروز گردید حق مطالبه آن را از خوانده دعوا خواهد داشت. ماده ۵۱۹ قانون مذکور مقرر می دارد: «خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌ های دیگری که به‌طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای ‌اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است. از قبیل حق ‌الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.». شایان ذکر است که با وجود تکلیف خواهان به پرداخت هزینه های دادرسی پیش از ورود دادگاه به امر رسیدگی،‌ ادعای اعسار وی یا ناتوانی از پرداخت نیز در قانون پیش بینی شده است. ماده ۵۰۵ همان قانون مقرر می دارد: «ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد.». با عنایت به مطالب مذکور و با توجه به اینکه محاسبه هزینه های یاد شده مستلزم دقت، صرف وقت و در نظر گرفتن آخرین قوانین و مقررات مربوط می باشد،‌ وبسایت دادحساب امکان انجام محاسبات فوق را برای دعاوی مالی با بهای خواسته تا سقف دویست میلیون ریال و رسیدگی به جرم صدور چک بلامحل تا سقف مذکور، همچنین سایر دعاوی غیرمالی و هزینه های متفرقه را به صورت آنلاین و رایگان فراهم آورده است و امکان محاسبه هزینه دادرسی و تعرفه خدمات قضایی با ارقام بالاتر نیز از طریق نرم افزار موبایلی دادحساب امکانپذیر می باشد.


محسن دهقانی
محسن دهقانی

کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری،‌ وکیل دادگستری سابق ، برنامه نویس وب و موبایل ، بنیانگذار دادحساب و علاقه مند به کسب و کارهای آنلاین و فناوری های نوین.


نرم افزار دادحساب را بر روی تلفن همراه از دست ندهید!

bazaar logo
download logo
webapp logo