جهت برقراری ارتباط یا دریافت پشتیبانی از روش های زیر استفاده نمایید :

ایمیل : mail@dadhesab.ir

آیدی تلگرام : @dhsupport